Schoner en gezonder zwemmen

Energiezuinig waterbehandelingssysteem voor zwembaden

Het gebruik van de zwembaden is in de afgelopen vijftig jaar explosief gestegen, ca. 70 miljoen bezoekers maken jaarlijks, alleen al in Nederland, gebruik van een openbaar toegankelijk zwembad. In de zwembadwereld liggen kansen voor verduurzaming én voor gezondere zwemomgeving. Binnen de huidige stand van de zwembadtechniek gaat nog relatief veel energie verloren in het watermanagement. Ook zorgt de werking van chloor op bacteriën en vuil in het zwembadwater voor chlooramines, die schadelijk zijn voor de gezondheid van de mens. Horrichs Apparatenbouw BV en Postma & Rolling Sport Management Consultants BV zagen hierin een uitdaging om te komen tot schonere en duurzamere zwembaden.

Met de MIT Zuid-subsidie kwam het project in een stroomversnelling, waardoor het prototype véél sneller kon worden gebouwd”